WIELOETAPOWA KONTROLA JAKOŚCI

Jakość jest kluczowym filarem marki LOYD. Pieczołowicie opracowana i wdrożona przez nas Polityka Jakości jest gwarantem dla naszych Klientów, że otrzymują produkty najwyższej jakości, bezpieczne dla ich zdrowia i legalne.

W celu zapewnienia wysokiej i powtarzalnej jakości naszych herbat, każdy etap wykonywanych przez nas procesów podlega ścisłej kontroli. Realizowane jest to poprzez specjalnie zaprojektowany i wdrożony kompleksowy program zapewnienia jakości, który obejmuje:

  • System zarządzania jakością dostaw, którego celem jest zapewnienie, że wszystkie materiały użyte do produkcji herbat spełniają wyspecyfikowane wymagania marki LOYD. Kontroli poddawane są wszystkie surowce i opakowania na wejściu do zakładu, włączając w to specjalistyczne badania fizyko-chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne wykonywane przy użyciu nowoczesnego sprzętu przez Laboratorium Zakładowe. System zarządzania jakością dostaw zawiera w sobie również program monitorowania jakości u samych Dostawców, dzięki opracowanemu specjalnie w tym celu planowi audytów, wykonywanych przez wykwalifikowanych audytorów.

  • Program kontroli międzyoperacyjnych, który został opracowany w sposób gwarantujący odpowiedzialny i pełny nadzór nad każdym wykonywanym elementem pracy. Program ten, angażujący wszystkich pracowników w projakościowe działania na rzecz produktów, zawdzięcza swoją skuteczność systemowi motywacyjnemu oraz specjalnie opracowanemu w tym celu pakietowi szkoleń z zakresu narzędzi jakościowych, zasad GMP i GHP, przepisów prawa związanych z produkcją żywności.

  • Program Kontroli Końcowej wykonywany przez niezależne od wydziałów produkcyjnych Działy Kontroli Jakości i Laboratorium Zakładowe. Działania podejmowane na tym etapie przez wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel, z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi kontrolno-pomiarowych mają na celu ostateczne potwierdzenie, że każdy wprowadzony do obrotu produkt, dzięki zagwarantowanej wysokiej jakości, w tym jakości zdrowotnej, będzie spełniał oczekiwania Klientów.

Potwierdzeniem naszych najwyższych kanonów jakościowych są utrzymywane przez nas systemy zarządzania i standardy certyfikowane przez niezależne akredytowane jednostki:

  • System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, u którego podstaw leży zasada ciągłego doskonalenia i dążenia do jak najlepszego zaspokajania potrzeb Klientów.

  • System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 22000:2005 łączący w sobie wymagania systemu HACCP (zgodnie z Codex Alimentarius) oraz Dobrych Praktyk (Produkcyjnych i Higienicznych). Posiadany przez nas certyfikat jest gwarancją dostarczania Klientowi bezpiecznych wyrobów.

  • BRC (British Retail Consortium) to Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności opracowany w Wielkiej Brytanii, w 1998 roku przez British Retail Consortium, obecnie obowiązuje 7 wersja standardu. Posiadany przez nas certyfikat z oceną AA w sposób obiektywny potwierdza, że spełniamy wymogi w zakresie najwyższej jakości, bezpieczeństwa i legalności produktów we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

  • IFS (International Food Standard) to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego i podobnie jak BRC obejmuje wymogi z zakresu bezpieczeństwa i legalności produktu, włączając w to zarządzanie zasobami, procesy planowania i produkcji, pomiary, analizy i doskonalenie, jak również elementy obrony żywności (food defense). Jako właściciel marki LOYD możemy pochwalić się certyfikatem, który potwierdza spełnianie przez nas wymogów tego standardu na poziomie wyższym (Higher Level).

Posiadane certyfikaty są dowodem niezawodności, powtarzalnej jakości i bezpieczeństwa naszych wyrobów oraz ich zgodności z przepisami prawa i oczekiwaniami Klientów.

« wstecz

Projekt i wykonanie: euforia.sc